ltLietuvių
Pickvibe

Finansuojama ES lėšomis

ES

UAB „Pickvibe“ baigė įgyvendinti ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „MobiBrand produkto prototipo vystymo II etapas - socialinės sanglaudos skatinimas ir kūrybinės veiklos prestižo didinimas”

UAB „Pickvibe“ specializuojasi išmanių ir šiuolaikinių IT sprendimų kūrime ir vystyme. Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo, verslo valdymo sistemų diegimo, integravimo su rezervacinėmis sistemomis paslaugas bei vykdo investicinius projektus - kuria inovatyvius WEB 3.0 technologijomis pagrįstus produktus rinkai. Planuojamas sukurti produktas - inovatyvi, didelius duomenų kiekius turėsianti, renginių, vietovių ir kitokių įvykių bei objektų informacinė sistema su intuityvia vartotojo sąsaja. Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai bei sukurtas produkto maketas, prototipas. Jie bus išbandyti realiomis (arba identiškomis realioms) sąlygomis, pakoreguoti pagal gautus rezultatus. Moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra leis sukurti kuo visapusiškesnį produktą, kuris sudarys galimybę įvairioms vartotojų grupėms ir tipams gauti kuo išsamesnę, reikalingą informaciją, patogiai ją įvertinti ir administruoti. Sistema turės socialinio tinklo savybių, bus pritaikyta įvairiems mobiliesiems įrenginiams. Sistema ne tik sudarys galimybę ja naudotis itin plačiam vartotojų ratui, bet ir atvers beveik neribotas statistinių duomenų analizės galimybes tiek apie skirtingus vartotojų segmentus, jų įpročius, tiek apie paslaugų tiekėjus, kas didins investicijų į ją atsiperkamumą. Socialinė dedamoji užtikrins sistemos svarbą, platų poreikį ir gyvybingumą. Dėl unikalios techninės struktūros sistema gali būti pritaikoma bet kurioje šalyje, adaptuojant ją vietinei laisvalaikio ir pramogų organizavimo paslaugų rinkai, jos ypatybėms. Projekto metu, MobiBrand produkto prototipas bus papildytas socialinių taškų kaupimo ir panaudojimo sistema, panaudojant blockchain principą, šiuo metu jau plačiai taikomą, pvz., kriptovaliutų rinkoje. Tačiau šiuo projektu siekiama sukurti ne dar vieną paralelinę finansų priemonę ("pinigus"), o socialiai ir kultūriškai reikšmingos informacijos kūrėjų ir vartotojų potencialo skatinimo ir savitarpio pagalbos tinklą.

UAB „Pickvibe“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0096. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Pickvibe" įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projektas įgyvendinamas su partneriu UAB "Optimizavimo sprendimai"

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 311 320,85 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

UAB „Pickvibe“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „PICKVIBE PLATFORMOS VYSTYMAS: KULTŪROS PASLAUGŲ INDIVIDUALIZAVIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS"”

UAB „Pickvibe“ įsteigta 2013 rugsėjo mėn. Įmonės veiklos rūšis – kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla. UAB „IT Ranga“ yra novatoriška informacinių technologijų sprendimų kompanija. Šiuo metu sėkmingai vykdo projektą „MobiBrand produkto prototipo vystymo II etapas - socialinės sanglaudos skatinimas ir kūrybinės veiklos prestižo didinimas“ (pagal priemonę Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai 2014-2020 m. laikotarpiu). Atsižvelgdama į rinkos poreikius, UAB „Pickvibe“ inicijuoja projektą „Pickvibe platformos vystymas: kultūros paslaugų individualizavimas ir vartojimo skatinimas“.

Projekto tikslas – sukurti pickVibe posistemę, skirtą reikšmingai padidinti socialinio tinklo dalyvio (tikslinio kliento) asmeninę laisvę ir kartu padėti jam siekti vidinio augimo. Tai užtikrinama per dviejų technologijų – blokų grandinės (blockchain) ir dirbtinio intelekto (artificial intelligence) konvergenciją, realizuojant semantinio žiniatinklio (semantic web) principus.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Ištirti ir išbandyti vartotojo "skaitmeninio dvynio" parametrų visumą, reikalingą vartotojo reprezentatyvaus tipažo funkcionavimui socialinių tinklų ir paslaugų analizės sistemų aplinkoje.
  • Blokų grandinės technologijos pagrindu sukurti duomenų saugojimo struktūrą, užtikrinančią ir apsaugančią individualių duomenų priklausymą vartotojui.
  • Pickvibe platformoje sukurti dirbtinio intelekto posistemę, sudarančią ir pateikiančią tinkamiausią vartotojui kūrybinių paslaugų pasiūlą.

Projektas bus vykdomas su vienu Partneriu - UAB „SUPER HOW“, kuris aktyviai įsitrauks į projekto MTEP veiklas, kurių metu bus bendradarbiaujama su ilgametę praktiką moksliniuose tyrimuose turinčiais mokslininkais bei tyrėjais-programuotojais, kurių pagrindinės mokslinės ir tyrimų veiklos kryptys yra duomenų analizė, objektų ateities kelio ir maršruto planavimas, daugiamatės duomenų struktūros, dirbtinio intelekto modeliai, duomenų klasifikavimo algoritmų kūrimas, apmokymas ir pritaikymas, bei jų taikymas versle, moklsiniai tyrimai blokų grandinės technologijų srityje, inovacijų bei naujų technologijų kūrime.

Projekto finansuojamo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų vertė - 1 390 349,54 eur. Finansuojama projekto suma - 1 049 812,68 eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

UAB „Pickvibe“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris 01.2.1-LVPA-K-856-01-0182. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB "Pickvibe" pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

UAB "Pickvibe" pradėjo įgyvendinti projektą UAB "Pickvibe" informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0623.

Projekto biudžetas: 67 000,00 Eur, iš jų finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė: 49 999,42 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022 m. vasario 4 d.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių.

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - klientų bilietų pirkimo savitarnos sistemos kūrimas.

Pickvibe platforma (UAB Pickvibe) siekia sukurti bilietavimo sistemą, leisiančią parduoti bilietus į pareiškėjo organizuojamus renginius. Pickvibe platformoje bus kuriamas naujas produktas, kuris padės vartotojams atlikti visą bilietų pirkimo/pardavimo procesą. Šiuo metu rinkoje veikiantys bilietų pardavėjai pilnai nepatenkina esančio vartotojų poreikio.

Įdiegus klientų bilietų pirkimo savitarnos sistemą, teikiamos paslaugos taptų patrauklesnės vartotojams, o tai leistų padidinti įmonės pardavimus bei pelną, taip pat sėkmingai konkuruoti su šias paslaugas teikiančiomis kompanijomis. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.